ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                                      ** ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ**

 **อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ** 

กระดาษ A4 , ดินสอสี , ปากกาเมจิก , ขวดน้ำ ,ไม้เสียบลูกชิ้น 3 ไม้ , กรรไกร สก็อตเทป , ดินน้ำมัน