ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร : “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์

เพื่อก้าวทันโลกยุคสมัยไทยแลนด์4.0″

วิทยากร :  ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

     ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                   ** ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ**