ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร : สร้างสรรค์เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม PowerPoint 1
วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

     ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                   ** ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ**