ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

     หลักสูตร : สร้างสรรค์สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **


                   ** ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ** 

                 **อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ**

– ฟิวเจอร์บอร์ด 4 แผ่นคละสี
– กระดาษแข็ง 2 แผ่นคละสี
– สติกเกอร์ใส 1 แผ่น
– หมุด 2 ขา 1 กล่องเล็ก
– ปกใส 5-6 แผ่น
– ปกใสสี 2 สี สีละ 2-3 แผ่น
– กระดาษโปสเตอร์อ่อนสำหรับตกแต่ง
– เทปสีเส้นเล็ก 1 ม้วน
– กรรไกร คัตเตอร์ ดินสอ ไม้บรรทัด แผ่นรองตัด
– กระดาษกาว 2 หน้า
– ปากกาเคมี 2-3 แท่ง คละสี