ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

 หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ป.1-3
วิทยากร : อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย

          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

         ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ**