ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. 

                       หลักสูตร : “ครูภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ VS ครูภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน                                         ครูแบบไหนปัง ครูแบบไหนเหมาะ”
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

         ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ**