ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น.                   

หลักสูตร : สอนวิทย์ให้สนุก ด้วยวัสดุใกล้ต้วสำหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

                                         ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                            ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ**

อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ 

1. ลูกโป่ง
2. หลอดดูดแบบยาว 3 หลอด
3. ดินน้ำมัน
4. แก้วกระดาษ 2 ขนาด
5. กระดาษ A4
6. คลิปเสียบกระดาษ 4 ตัว
7. ไม้จิ้มฟัน
8. เชือกไนล่อน