ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น.         

                                    หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ เรียนเล่นกันที่บ้าน (ตอนที่ 3)

วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ 

                                    

                                                   ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

                                  ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                            ** ดาวน์โหลดเอกสารและใบงาน 👉 คลิ**