ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น.                   

หลักสูตร : “เรียนรู้การนำเสนองานภาษาอังกฤษและสามารถพัฒนาบทเรียนแบบครูมืออาชีพ”

วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

                                                   ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก https://drive.google.com/drive/folders/1lTs3e2G0O0_7yKdZoGZU3yMqD7hLegvH?usp=sharing