ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น.                  

หลักสูตร : “เทคนิค​การ​สร้าง​แรงจูงใจในการเรียน​การ​สอน​ภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสาร”

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

                                                   ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code *

                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
       https://drive.google.com/…/17OGXc8alM…/view