ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                  

หลักสูตร : ผลิตสื่อเลขสร้างสรรค์

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

                                                   ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code *

                              ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ            

**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ**

1. ฟิวเจอร์บอดร์ 4 แผ่น

2. แผ่นรองตัด

3. ดินสอ ไม้บรรทัด กรรไกร คัตเตอร์