ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์   👉 คลิก  หรือ Scan QR Code **

                            ** ดาวน์โหลดเอกสารอบรม 👉 คลิก  **