ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น.                  

หลักสูตร  : STEM Education for Science Teaching

(การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา) 

วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

                                    ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

           ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code *

                  ดาวน์โหลดเอกสารและใบงาน  👉 คลิ  

 **อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ**
1 กระดาษ A4 4 แผ่น
2 หลอดพลาสติก 8 หลอด
3 เทปใส 1 ม้วน หรือกาว
4 กรรไกร 1 อัน
5 ขนม จอลลี่แบร์ ถุงเล็ก 1 ถุง
6 แก้วกระดาษ 1 ใบ ,จานกระดาษ 1 ใบ
7 ดินน้ำมันก้อนเล็ก 1 ก้อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *