ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น.                  

หลักสูตร  : “เทคนิคการสอนสำหรับครูสังคมศึกษาฯ เพื่อเตรียมนักเรียนในการสอบ”

วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

                                            ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

           ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code *

                                    ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ  

                               **อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ** 

                 กระป๋องแป้งหรือขวดน้ำ คนละ 1 ชิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *