ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น.                 

หลักสูตร : “ความน่าจะเป็น สำคัญไฉนในชีวิตจริง”

วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

                                            ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code *

                                    ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ  

**อย่าลืมเตรียมสื่อการเรียนรู้นะคะ**

1.ล็อตเตอรี่​ที่เหลือใช้​อย่างน้อย​10ใบ

2.กระดาษ​A4​ จำนวน10แผ่น

3.เครื่องเขียน/ปากกา/เทปใส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *