ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น.                 

หลักสูตร : สนุกกับการทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์

เรื่อง”เสียง”สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                                            ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code *

                                    ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ 

  **อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ และสามารถเลือกเตรียมกิจกรรมเฉพาะที่สนใจอย่างน้อย 2 กิจกรรมนะคะ**(ไม่จำเป็นต้องเตรียมครบทุกกิจกรรม)

*กิจกรรมที่ 1 แบบไก่กระต๊าก

1.แก้ว (แก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติก)
2.เชือกว่าว
3.ฟองน้ำหรือเศษผ้า
4.เศษไม้หรือคลิปหนีบกระดาษ
5.กระดาษสีตกแต่ง สีตกแต่ง

 

*กิจกรรมที่ 2 ดอกทานตะวันเต้นระบำ

1. แก้วกระดาษ
2. ลวดไหมพรมญี่ปุ่น
3. กระดาษสีตกแต่ง
4. ลวดเย็บกระดาษ
5. ดินสอ

*กิจกรรมที่ 3 เมล็ดข้าวกระโดดเล่น

1. ชามใบเล็กๆ
2. พลาสติกถนอมอาหาร
3. เมล็ดข้าวสาร
4. ยางรัดของ

*กิจกรรมที่ 4 โทรศัพท์แก้วกระดาษ

1. แก้วกระดาษ
2. เชือกว่าว

*กิจกรรมที่ 5 จระเข้ร้องเพลง

1. กระดาษลูกรัง 1 ชิ้น (ขนาดประมาณกระดาษ A4)
2. ฝาขวดจีบหยัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *