ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู

วันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 08.30 -16.00 น.

ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

**คณาจารย์กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง

เพื่อความสะดวกในการรับวุฒิบัตรทุกครั้ง

*หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน  ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102

หรือ 063-212-2724

…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *