ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน” วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อ

ผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 
สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ 
ตอนที่ 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน” 
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 
เวลา 8.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 
อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *