ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                                         ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ  

*อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ สามารถเลือกเตรียมอย่างน้อย 2 กิจกรรมค่ะ*

1.การทดลองเรื่องการละลาย : เอ็มแอนด์เอ็ม ถุงเล็ก 1 ถุง, น้ำเปล่า, จานเปล่า 1 ใบ, กระดาษA4คละสี แบบแข็ง 6 แผ่น

2.การทดลองเรื่องแรงตึงผิว : แก้วน้ำ 1 ใบ, หลอดพลาสติก, เหรียญบาท, คลิปลวดหนีบกระดาษ 1 กล่อง

3.การทดลองเรื่อง การจมและการลอย : หลอดดูดน้ำแบบงอได้, ขวดน้ำเปล่า, คลิปลวดหนีบกระดาษ, ดินน้ำมัน 1 ก้อน, เทปใส/กาวสองหน้า 1 อัน, กรรไกร

4.การทดลองเรื่อง การจมและการลอย : ดินน้ำมัน 1ก้อน, กาละมัง 1 ใบ