ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร  : เรียนรู้การคิดเชิงคำนวณด้วยกิจกรรมที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์
วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

     ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                   ** ดาวน์โหลดใบงาน  👉 คลิ** 

**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ**
1. กระดาษวาดเขียนหรือกระดาษ A4 2-3 แผ่น
2. สีไม้ หรือสีเมจิก 1 ชุด
3. กรรไกร
4. 
ดาวน์โหลดใบงาน