ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. 

หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน (กิจกรรมใหม่)
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ 

     ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                   ** ดาวน์โหลดใบงาน  ใบละ 30 แผ่น 👉 คลิ** 

**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ** 

1. อุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กรรไกร กาว เทปใสหรือขุ่น
2. กระดาษสีต่าง ๆ ประมาณ 3-4 สี
3. กระดาษปกแข็ง ขนาด A4 1 แผ่น
4. กระดาษลังแบบแข็ง ที่ไม่หักงอง่าย (ลังกล่องตู้เย็น โทรทัศน์ เป็นต้น) ขนาดประมาณ 60 ซม. x 60 ซม.
5. ยังรัดของ 20 เส้น
6.ดาวน์โหลดใบงาน ใบละ 3 แผ่น