ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : 8 หลักสูตร

 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00-12.00 น.
 4 หลักสูตร
    เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร   

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *