ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
    เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร   

    เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร   

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร