ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
    เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร

    เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

 

 เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร