ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 : 5 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00-12.00 น.
 3 หลักสูตร
    เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร   

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

 เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร