ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 : 4 หลักสูตร

                       วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
เวลา 09.00-12.00 น.
 3 หลักสูตร
                 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร   

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/


                                                               เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร