ปัญหาการสอนภาษาไทยแก้ได้ไม่ยากหากใส่ใจ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559


“หลักสูตร ปัญหาการสอนภาษาไทยแก้ได้ไม่ยากหากใส่ใจ
วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร ปัญหาการสอนภาษาไทยแก้ได้ไม่ยากหากใส่ใจ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 11/14/2016 (88 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2