คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การคัดสรรเทคโนโลยีและการเรียนรู้ดิจิตอล สำหรับเด็กปฐมวัย เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การคัดสรรเทคโนโลยีและการเรียนรู้ดิจิตอล สำหรับเด็กปฐมวัย

เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561เวลา 8.30.00 -16.00 . ห้อง402

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์