พัฒนาเทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วันที่ 31 กรกฏาคม 2559


“หลักสูตร พัฒนาเทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
อบรมนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 31 กรกฏาคม 2559”

From หลักสูตร พัฒนาเทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/31/2016 (39 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2