ภาพบรรยากาศการอบรม การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความอยากรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตร : การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความอยากรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์
ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

_________________________________________
เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก
ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรการเรียนการสอน

กดติดตามได้ที่นี่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : www.kusol.org
สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์