คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : เข้าใจอังกฤษดีขึ้นด้วยการเดาความหมายอย่างมีระบบ ด้วย Context Clues (Context Clues for Better Understanding) วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม

เข้าใจอังกฤษดีขึ้นด้วยการเดาความหมายอย่างมีระบบ

ด้วย Context Clues (Context Clues for Better Understanding)

วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. 

ห้อง 302 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม