คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการสอนคณิตแสนสนุกเน้นใช้เกมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : เทคนิคการสอนคณิตแสนสนุกเน้นใช้เกมออนไลน์

วิทยากร : ผศ.เปรมฤดี เนื้อทอง
อดีตอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 301 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม