ภาพบรรยากาศและคลิปการเรียนการสอน หลักสูตร การผลิตสื่อประกอบการเล่านิทาน สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป  อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

หลักสูตร การผลิตสื่อประกอบการเล่านิทาน สำหรับครูภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม

อาจารย์ประจำ สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมคลิปการเรียนการสอนย้อนหลัง คลิกที่นี่