คลิป และ ภาพบรรยากาศอบรม : หลักสูตรการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยบาร์โมเดล(Bar Model) 7ตุลาคม61 ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยบาร์โมเดล(Bar Model)
วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ และคณะ

อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาคณิตศาสตร์ สสวท. 

วันที่ 7 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00-16.00 น. ห้องอบรม 403 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง  ช่วงเช้า คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย  คลิกที่นี่