คลิป และ ภาพบรรยากาศหลักสูตร กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงคณิตศาสตร์ เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ
หลักสูตร กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงคณิตศาสตร์
เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 403  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมฤดี เนื้อทอง และคณะ
อดีตอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุณาคลิกที่ลิงค์เพื่อชมแบบย้อนหลัง :
ช่วงเช้า คลิกที่นี่ 
ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ 
ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์