คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตร นักพฤกศาสตร์น้อย ตอน “สนุกในสวน” เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 61

คลิป และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตร นักพฤกศาสตร์น้อย ตอน “สนุกในสวน”

อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ

และกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

รับชมย้อนหลัง!! :  คลิกที่นี่ 

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์