คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตร การดัดแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ทั่วไปให้ใช้กับห้องเรียนได้ ( Adapting Existing Materials to Classroom Situations ) อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 61

คลิป และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตร การดัดแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ทั่วไปให้ใช้กับห้องเรียนได้

Adapting Existing Materials to Classroom Situations 

ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การ SEAMEO

ณ ศูนย์ภาษา RELC ประเทศสิงคโปร์

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง  คลิกที่นี่

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์