คลิป และ ภาพบรรยากาศอบรม : หลักสูตรการสอนการอ่านจับใจความด้วยแผนภาพความคิดและเทคนิคเสียงจากภาพ (7ตุลาคม61) ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : การสอนการอ่านจับใจความด้วยแผนภาพความคิดและเทคนิคเสียงจากภาพ
วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( ฝ่ายประถม )
วันที่ 7 ตุลาคม 2561  ห้องอบรม 404  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง  คลิกที่นี่