คลิป และ ภาพบรรยากาศอบรม : หลักสูตรวิธีการจัดกิจกรรมกระตุ้นสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในระดับอนุบาล และประถมศึกษา (6ตุลาคม61) ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : วิธีการจัดกิจกรรมกระตุ้นสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ในระดับอนุบาล และประถมศึกษา

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันที่ 6 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00-16.00 น.

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง  ช่วงเช้า คลิกที่นี่       ช่วงบ่าย คลิกที่นี่

รับวุฒิบัตร

ภาพบรรยากาศ