คลิป และ ภาพบรรยากาศอบรม : หลักสูตรสนุกกับกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (7ตุลาคม61) ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : สนุกกับกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ห้องอบรม 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง  คลิกที่นี่