คลิป และ ภาพบรรยากาศ : หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์สำหรับครู เพื่อเพิ่มพูนทักษะการประยุกต์เทคโนโลยี (7ตุลาคม61) ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : ห้องเรียนออนไลน์สำหรับครู เพื่อเพิ่มพูนทักษะการประยุกต์เทคโนโลยี
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 7 ตุลาคม 2561  เวลา 9.00 -16.00 น. ห้องอบรม 402 

อาคาร มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง  คลิกที่นี่     ช่วงบ่าย  คลิกที่นี่