คลิป และภาพบรรยากาศ หลักสูตรเทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติในสมอง เพื่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ
หลักสูตร เทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติในสมอง
เพื่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 405
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง
อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม
กรุณาคลิกเพื่อชมแบบย้อนหลัง :
ช่วงเช้า คลิกที่นี่ 
ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ 
ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์