คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 2 เสาร์ที่ 3 พ.ย.61

คลิป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 2 
(Creative Ways to Teach English 2)

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 404
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑิรา ดำรงมณี
อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


กรุณาคลิกที่ลิงค์เพื่อชมแบบย้อนหลัง :  คลิกที่นี่

 

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์