คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง

อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 .อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

วิทยากร อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เรียนย้อนหลัง ช่วงเช้า คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์