คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ประกอบชั้นเรียน ตามแนวทาง STEM Education” อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ประกอบชั้นเรียน
ตามแนวทาง STEM Education”
อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา09.00-10.00 น. ห้อง 403
วิทยากร อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อชมแบบย้อนหลัง 
ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

\