ภาพบรรยากาศ หลักสูตร “อ่านให้รู้ ดูให้เป็น” ในโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร “อ่านให้รู้ ดูให้เป็น” 

ในโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์