อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

สกู๊ปพิเศษ และ ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

สนับสนุนโครงการโดย มูลนิธิ อุดมพรสมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์