พิธีมอบทุนการศึกษา”ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด รุ่นที่ 2 “ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 77 ทุน

Oriental Princess ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

มอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด รุ่นที่ 2 “

ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 77 ทุน

ในวันที่ 2 มี.ค. 2562 เวลา 8.30 น. – 12.00 น.
ณ อาคารมูลนิธิอุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์