มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น) วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560


“หลักสูตร มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น)
วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/22/2017 (48 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2