มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตหนังสั้นสารคดีความยาว 03:35 นาที

เพื่อบ่งบอกเจตจำนงว่าด้วย

“พัฒนาการศึกษาไทย เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ”

ภาพยนตร์โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์